Ylös

Ilmalämpöpumpun ostajan opas

NEUVOJA HYVÄÄN KAUPPAAN

Yleistä

Ilmalämpöpumppu soveltuu erittäin hyvin Suomen ilmastoon koska tehopäiviä on syksystä kevääseen paljon. Ilmalämpöpumppu asennetaan kiinteästi rakennukseen, ulkoyksikkö tulee rakennuksen ulkoseinälle josta seinän läpi viedään putkitus sisäyksikölle joko pinta-asennuksena koteloituna tai rakenteissa piilossa. Ilmalämpöpumppu vaatii sähköasennuksen ja kylmälaiteasennuksen läpivienteineen. Laitteiston kondenssivesi valuu poistoletkun kautta viemäriin tai rakennuksen ulkopuolelle. Puhalluksen voimakkuutta ja lämpötilaa säädetään mukana tulevalla kaukosäätimellä. Laadukkaan laitteen sisä- ja ulkoyksikön käyntiääni on huomaamaton.

Tarve

Tyypillisimpiä tarpeita ilmalämpöpumpun hankkimiseksi ovat energiansäästön tavoitteleminen, suuret lämpötilaerot lattiapinnan ja katon välillä, huoneilman puhdistaminen ja raikastamisen tarve sekä lämmitys ja viilennys. Ilmalämpöpumppu voidaan asentaa mihin se vaan teknisesti soveltuu, mutta on muistettava että yhtiö-muotoisessa rakennuksessa (kerros- ja rivitalot) asennus vaatii aina hallituksen ja/tai isännöitsijän luvan. Selvitä siis lupakäytäntö ennen ilmalämpöpumpun hankintaa.

Hyöty

Pääsääntöisesti voidaan sanoa että lämmityksessä ilmalämpöpumpulla saavutetaan yhdellä kilowattitunnilla viisi kilowattituntia energiaa. Kovat pakkaspäivät heikentävät saavutettavaa säästöä, samoin hellepäivien viilentäminen, mutta molempia on määrällisesti varsin vähän Suomen ilmastossa. Ilmalämpöpumppu lämmittää ja kierrättää ilmaa tehokkaasti ja ionisaattori puhdistaa sekä raikastaa sisäilmaa soveltuen näin hyvin allergiaperheisiin. Ilmalämpöpumpulla keräät myös ylimääräisen kosteuden pois huoneilmasta ja vähennät homehtumisriskiä.

Kiinnitä huomiota


Useimmat laitteet ovat jonkin testin voittajia tai sitten viitataan jonkin voittaneen mallin laatuun vaikka se olisikin vain saman merkkinen mutta kuitenkin eri malli. Laitteen teknisiin tietoihin tutustuttaessa kannattaa kiinnittää huomiota hankittavan ilmalämpöpumpun kokoluokkaan (=omakäyttöteho) ja laitteen lämpökertoimeen COP tai GER. Varmista tutustuessasi COP-arvoon että se on mitattu +7 asteen lämpötilassa (Eurovent-standardi) ja kuinka laite käyttäytyy pakkasiin mentäessä, sekä että laite on valmistettu kestämään Pohjolan olosuhteet. Myös äänenpaine sisä- ja ulkoyksikössä sekä ulkonäkö ovat monesti tärkeitä seikkoja. Huomioi myös että laitteita on eri tyyppisillä sisäyksiköillä joista yleisin on normaali seinäsisäyksikkö. Markkinoilta löytyy myös kattoon asennettavia kattopintasisäyksiköitä ja kattokasetteja (kattoon upotettava)


Varmista


  1. Takuukysymykset, takuun ulkopuolisten varaosien ja huollon/varaosien saatavuus. Varmista että takuu kattaa asennuksen, laitteen ja käyttöönoton ohjauksen. Pelkkä laitteen takuu ei kata asennusta mutta valtuutettu asennusliike antaa takuun koko toimitukselle.

  2. Mitä asennukseen kuuluu? Useinkaan asennukseen ei kuulu sähkötöitä mutta kuitenkin takuun voimassaolo vaatii sähköasennusoikeudet omaavan sähköliikkeen kytkennän. Myös laitteen kylmäputkien asennuksen tehneen tulee olla Turvatekniikan keskuksen TUKESIN hyväksymä kylmäasentaja. Kaikki kylmälaitteiden kytkennät, myös pikaliittimet, vaativat kylmäasentajan oikeudet. Asennusliikkeet taas antavat takuun vain TUKESIN hyväksymille laitteille. Varmista siis että ilmalämpöpumpun takuu on voimassa mikäli suoritat itse jonkin asennuksen vaiheen, usein näin toimittaessa laitteen takuu raukeaa koska asennukseen tarvitaan aina ammatilaisten apua ja heidän laatimansa tarkastuspöytäkirja asennuksesta.

  3. Varmista myös vara-osien ja huollon saatavuus joissa maahantuojan ja jälleenmyyjän tunnettuus ja vakiintuneisuus mahdollistavat aukottoman palvelun varaosineen toimitustakuun ajan.

Hyödynnä


Muista käyttää hyväksesi kotitalousvähennysoikeus verotuksessa.


Kuinka edetä?

Pyydä maksuton esittely kotiisi, edustajamme kertoo mihin laite kannattaa sijoittaa ja samalla hän kertoo millainen laite on kohteeseen paras. Ei ole järkevää hankkia liian suurta ilmalämpöpumppua koska tällöin kuluu turhaa energiaa laitteen toimintaan. Toisaalta taas liian pieni tai väärin sijoitettu ilmalämpöpumppu ei tuo odotettua tulosta.

Soita lämpöpumppumyyjillemme puh 050-307 3102

Yhdistävä tekijä